Skip to main content

Πρακτική Άσκηση

Υλοποίηση Πρακτικής άσκησης

 1. Η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού.
 2. Καταρτιζόμενος/η Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση αναζητά επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών συναφές με την ειδικότητα στην οποία φοιτά και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ως ακολούθως, η επιχείρηση που επιθυμεί να απασχολήσει τον/την καταρτιζόμενο/η υποβάλλει αίτηση για πρακτική άσκηση απευθυνόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού δηλώνοντας με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης και συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 3. Η τοποθέτηση του/της καταρτιζόμενου/της σε επιχειρήσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ριας του Ι.Ε.Κ., στο οποίο φοιτά ο/η καταρτιζόμενος/η.
 4. Κάθε ασκούμενος/η τηρεί βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται από το Ι.Ε.Κ..
 5. Το ωράριο πρακτικής άσκησης καθορίζεται με αποκλειστική ευθύνη των υπεύθυνων των Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι πρακτικά ασκούμενοι δικαιούνται δύο (2) ημέρες ανάπαυσης την εβδομάδα. Όταν πραγματοποιείται νυκτερινή βάρδια υπάρχει πάντα υπεύθυνος του τμήματος της Επιχείρησης, ο οποίος συνεπικουρείται από τον πρακτικά ασκούμενο.
 6. Αυθαίρετη διακοπή της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται.
 7. Η επιχείρηση όπου πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αποδεσμεύσει τον πρακτικά ασκούμενο βάσει τεκμηρίωσης απευθυνόμενη στο Ι.Ε.Κ. εποπτείας.
 8. Ο/Η πρακτικά ασκούμενος/η δύναται να αιτηθεί στο Ι.Ε.Κ. εποπτείας τη διακοπή της πρακτικής του/της άσκησης, εφόσον συντρέχει τεκμηριωμένος σοβαρός λόγος.
 9. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης βεβαιώνεται με πράξη του/της Διευθυντή/ριας του Ι.Ε.Κ. φοίτησης.
 10. Οι Διευθύνσεις των επιχειρήσεων καθορίζουν ρητά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ασκούμενων σε κάθε τμήμα όπως και θέματα που αφορούν την εμφάνιση, τη στολή, τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας, τη χρήση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, τους χώρους ευθύνης και διέλευσης, τη σίτιση, τη διαμονή, σύμφωνα με τους κανόνες της επιχείρησης.
 11. Το Ι.Ε.Κ. τηρεί στον ατομικό φάκελο κάθε καταρτιζόμενου βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, όπου καταχωρούνται:
  1. Στοιχεία κατόχου.
  2. Μεταβολές πρακτικά ασκούμενου/ης.
  3. Ο κανονισμός της Πρακτικής Άσκησης.
  4. Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης.
  5. Μηνιαία Δελτία Αξιολόγησης του πρακτικά ασκούμενου/ης.
  6. Ερωτηματολόγιο πρακτικά ασκούμενου/ης.
  7. Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης.
 12. Το Υπουργείο Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα επανεξετάσεως της συνεργασίας με όσες Επιχειρήσεις διαπιστωθεί κατά την άσκηση εποπτείας ότι παραβαίνουν οποιονδήποτε όρο της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.
 13. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των καταρτιζόμενων/ πρακτικά ασκούμενων, οι υποχρεώσεις εργοδοτών, η εποπτεία, τα είδη των επιχειρήσεων στα οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση και άλλα ειδικότερα θέματα ρυθμίζονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Απαλλαγή από την πρακτική άσκηση

 1. Οι καταρτιζόμενοι/ες των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού, που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, δύνανται να απαλλαγούν από την υποχρέωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης με συνημμένη τη βεβαίωση προϋπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα (e-EΦΚΑ) για χρήση ΑΣΕΠ ως Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και για κάθε νόμιμη χρήση, από την οποία να προκύπτει η πραγματοποίηση εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομισθίων ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερών ασφάλισης (με καταβολή εισφορών).
 2. Η αίτηση υποβάλλεται κατά την εγγραφή του/της καταρτιζόμενου/ης στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής του. Η απόφαση έγκρισης της απαλλαγής εκδίδεται από τον/τη Διευθυντή/ρια του οικείου Ι.Ε.Κ. εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) η προϋπηρεσία να έχει πραγματοποιηθεί στην ειδικότητα που εγγράφεται ο/η καταρτιζόμενος/η και β) η προϋπηρεσία να έχει πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις όπου δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση οι ημεδαποί και αλλοδαποί καταρτιζόμενοι/ες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων του Υπουργείου Τουρισμού.
 3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις απονέμεται η Β.Ε.Κ. στους/στις καταρτιζόμενους/νες με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.